Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

4171 56fa 500

ikwt:

A view on Paris (Deniz Uygun) | ikwt

Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir

January 11 2015

niemilosc
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
niemilosc
niemilosc
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viaicantbeperfect icantbeperfect
niemilosc
3045 313d 500
Reposted fromHappyNo1 HappyNo1 viaicantbeperfect icantbeperfect
niemilosc
2116 8d12
Reposted fromscorpix scorpix viaicantbeperfect icantbeperfect
niemilosc
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viamefir mefir
niemilosc
I przestań w końcu karmić, tulić i pieścić swoje kompleksy.
— Aleksandra Ruda
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamefir mefir
niemilosc
6938 2576
Reposted fromproof proof viamefir mefir

January 07 2015

niemiloscmerlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

niemilosc
5378 0e83
Reposted fromoopsiak oopsiak viaarrependimento arrependimento
niemilosc
Wystarczy tylko się uśmiechnąć, by ukryć zranioną duszę, i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz.
— Robin Williams
niemilosc

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaarrependimento arrependimento
niemilosc
2212 8672
Reposted fromhormeza hormeza viaarrependimento arrependimento
niemilosc
niemilosc
3253 74c1 500
Reposted fromKaledonia Kaledonia viaarrependimento arrependimento
niemilosc
W innym eksperymencie kilkuletnim chłopcom i dziewczynkom sprezentowano niechciane rzeczy. Chłopcy bez namysłu złościli się i płakali, mówili, że nie chcą takiej zabawki. Dziewczynki nie okazywały niezadowolenia; dopiero dopytywane przyznawały, że wolałyby dostać coś innego. Eksperyment ten pokazuje, jak wielką rolę pełni wychowanie. Dziewczynki mają być grzeczne! Nie złościć się! Tymczasem jeśli nie nauczą się okazywania złości w dzieciństwie, jako dorosłe kobiety nie będą umiały wyznaczać granic. Może stąd wzięło się powiedzenie, że gdy kobieta mówi "nie", myśli "tak" i zadowala innych kosztem siebie?
— GRAZIA "Więcej niż prezent"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrependimento arrependimento
niemilosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl